II Powiatowy Konkurs na Najlepszy Młodzieżowy Biznesplan organizowany był przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku wraz z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną Invest Park oraz Starostwem Powiatowym w Kłodzku.

Zgłoszenia do konkursu mogły składać szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu kłodzkiego w których nauka kończy się maturą. Do konkursu zgłosiło się sześć szkół  z naszego powiatu. Honorowy patronat nad konkursem roztoczył Starosta Kłodzki.

Autorzy przestawiali swoje biznesplany przed komisją konkursową. Następnie rozwiązywali test z ogólnej wiedzy ekonomicznej oraz odpowiadali na pytania członków komisji konkursowej.

            Komisja nagrodziła trzy pierwsze miejsca zajęte w konkursie. Klasyfikacja ostateczna przedstawiała się następująco:

  1. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku
  3. Liceum Ogólnokształcące Lądek Zdrój.

 

 

 

    Należy podkreślić, że wszystkie biznesplany zgłoszone do konkursu były ciekawe i pomysłowe.

    Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pomysłów i dziękujemy za udział w konkursie.