W przyszłym roku szkolnym nastąpi zmiana struktury szkół. Gimnazja będą stopniowo likwidowane, a nauka w szkołach podstawowych, liceach i technikach zostanie wydłużona. Tak postanowił Sejm przyjmując w środę (14.12.) przed północą Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, które zreformują strukturę polskich szkół.