Dobrowolny ZUS to kusząca perspektywa dla mikroprzedsiębiorców, którzy zmuszeni są do ponoszenia wysokich kosztów związanych z opłacaniem składek.