Brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii. Wypalanie łąk, pastwisk oraz nieużytków jest zabronione. Grozi za to kara aresztu lub wysokiej grzywny.

Wypalanie traw jest czynem bezprawnym pociągającym za sobą odpowiedzialność karną. Ponadto nie daje żadnych korzyści, przynosi straty w przyrodzie i powoduje zagrożenie dla człowieka i zwierząt.

 

Każdy ze sprawców pożaru musi liczyć się z karami. Zgodnie z art. 131 Ustawy o ochronie przyrody - za wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów grozi kara aresztu lub grzywny. 
 

Przypominamy, że wypalanie traw jest procederem nielegalnym! 

Pamiętajmy, że w przypadku spowodowania zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowi wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach zagrożenia grozi kara pozbawienia wolności

 

Kodeks karny przewiduje karę grzywny, aresztu a nawet 8 lat pozbawienia wolności, jeżeli zostanie wzniecony pożar.