godnie z Zarządzeniem Nr 1/2021 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kłodzkiego z dnia 9 czerwca 2021 w sprawie przeprowadzenia treningu zgrywającego systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu kłodzkiego oraz na podstawie § 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 nr 96 poz. 850) w związku z Zarządzeniem nr 50 Wojewody Dolnośląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 r. na terenie województwa dolnośląskiego oraz na podstawie § 10 ust. 3 i 4, w związku z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 poz. 96) informuję że:

24 czerwca 2021 r. o godzinie 14.00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach, który polegać będzie m.in. na akustycznym uruchomieniu wszystkich posiadanych syren i wyemitowaniu sygnału „Odwołanie alarmu”.

Jednocześnie informuję, iż w tym dniu w ramach treningu od godziny 900 do 1200 zostaną przeprowadzone prace serwisowe, które będą również związane z uruchomieniem syren alarmowych. Syreny w ramach serwisu będą włączane pojedynczo, jak i wszystkie łącznie o różnych porach w ww. godzinach.