W dniu dzisiejszym Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu, reprezentując Powiat Kłodzki, odebrał promesę z rąk Joachima Brudzińskiego - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jest to dotacja ze środków rezerwy celowej budżetu Państwa w wysokości  1,6 mln zł.  z przeznaczeniem na inwestycję przebudowy drogi  w miejscowości Goworów w gminie Międzylesie. Wartość  całej inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł. Dzięki otrzymanym środkom finansowym powstanie 2 kilometrowy odcinek nowej nawierzchni. W tym roku Powiat Kłodzki otrzymał również promesę na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych w  Międzygórzu wysokości  2,1 mln. zł.