Jeszcze w tym miesiącu nastąpi otwarcie nowego schroniska dla zwierząt

W dniu 20 lipca 2016 roku w obecności dolnośląskich mediów odbyło się spotkanie właścicieli fundacji Pod Psią Gwiazdą z przedstawicielami władz Kłodzka oraz dyrekcji Zakładu Karnego w Kłodzku, w czasie którego w sposób uroczysty złożono podziękowania dla osób, które przyczyniły się do powstania nowego schroniska dla zwierząt w Kłodzku. Prace przy budowie schroniska rozpoczęły się uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego na placu budowy w dniu 25 marca 2015 roku (http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-klodzko/news,30787,schronisko-dla-zwierzat.html). Przedstawiciele fundacji podkreślili, że dzięki bardzo dużemu wsparciu dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku kpt. Jacka Marcelewicza przy kierowaniu osadzonych do prac, główne założenia budowlane zostały ukończone w terminie. Prezes fundacji Pan Andrzej Olszewski zaznaczył, że nowe schronisko przyjmie pierwsze bezdomne zwierzęta jeszcze w tym miesiącu. Dyrektor Marcelewicz podkreślił, że praca skazanych jest istotnym elementem procesu resocjalizacji. Na początku współpracy osadzeni wykonywali na terenie zakładu karnego budy dla psów. Następnie do pomocy przy organizacji i budowie nowego schroniska łącznie skierowanych zostało 25 skazanych. W chwili obecnej trwają przygotowania do rozszerzenia współpracy. Planowane jest rozpoczęcie realizacji programu resocjalizacyjnego ze skazanymi z oddziału terapeutycznego z udziałem trenerów i psów ze schroniska.

 

tekst: chor. Bartłomiej Miara, mł. chor. Edmund Hajdyła

zdjęcia: chor. Bartłomiej Miara