Bardzo dobre informacje dla osób, które nie są obojętne na cierpienie żywych istot. Od teraz sprzedaż karpi i innych ryb w foliowych torebkach bez wody będzie uznane jako znęcanie się nad zwierzętami.

Wiele osób w tym przypadku powołuje się na tradycję, jednak dla ryb jest to cierpienia (stres, strach, podduszenie, uduszenie, ból związany z nieudolnym pozbawieniem świadomości przed filetowaniem). Ryba w foliowej reklamówce bez wody nie jest zdolna do oddychania i umiera przez uduszenie w ciągu kilku- kilkunastu minut. 
13 grudnia tego roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie sprzedaży ryb, a w zasadzie w sprawie warunków w jakich ryby są "transportowane" po ich zakupie.  
Po tej decyzji sądu przypadki przenoszenia ryb w foliowych torebkach bez wody będą traktowane jako znęcanie się nad zwierzętami. 

Co robić, kiedy widzimy, że ryby transportowane są w złych warunkach? 
- Zadzwoń na 112, zrób zdjęcie, zapisz kontakty do innych świadków zdarzenia.
- Zgłoś WOJEWÓDZKIEMU INSPEKTORATOWI INSPEKCJI HANDLOWEJ – kontroluje legalność i rzetelność działania przedsiębiorców (art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej).
- Zgłoś POWIATOWEMU INSPEKTORATOWI WETERYNARII – sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt (art. 34a Ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt).