INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 01 | Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie - zlwenia Kaczawy
Ważność: od 2018-01-11 08:08:00 do 2018-01-12 07:58:00
Przebieg: Przewiduje się dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrezgawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2018-01-11 08:08:00
Synoptyk IMGW-PIB: Elżbieta Daniluk