Aby zmniejszyć zagrożenia na drodze należy dostosować prędkość jazdy do warunków panujących na jezdni. Pamiętajmy, że to nasza postawa i zachowanie kształtuje bezpieczeństwo na drodze. Policjanci apelują o zachowanie rozwagi na drodze i bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów.