INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 08 / Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie - Lewostronne zlewnie dopływów Odry
Ważność: od 2016-04-14 02:00:00 do 2016-04-14 18:00:00
Przebieg: W wyniku prognozowanych opadów deszczu prognozuje się wzrost stanów wody w lewostronnych zlewniach dopływów środkowej Odry. Lokalnie możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie w zlewniach Bobru, Kaczawy, Bystrzycy i Nysy Kłodzkiej.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2016-04-13 14:52:00
Synoptyk: Marek Soliwoda