Kto odpowiada za psa, gdzie zgłaszać przypadki złego traktowania zwierzęcia, gdzie zgłaszać błąkające się bezpańskie psy, jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony agresywnego zwierzęcia oraz jakie obowiązki ma właściciel czworonoga? O tym warto wiedzieć, a odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w poniższym materiale.

Za zwierzę odpowiada właściciel. 
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu”. 

W przypadku podejrzenia, że właściciel niewłaściwie traktuje zwierzę prosimy zgłaszać ten fakt Policji, Straży Gminnej/Miejskiej lub w Urzędzie Miast lub Gminy. Powyższy fakt można również zgłosić na Zieloną Skrzynkę – dostępna na stronie dolnośląskiej Policji. 

Istotnym problem – głownie w okresie zimowym – są bezdomne zwierzęta, w tym głownie psy. Pamiętać należy, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane/zabezpieczone przez właściciela. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić Straży Gminnej/Miejskiej lub Policji, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. 

Czynnikiem wskazującym na to, że zwierzę nie posiada właściciela może być między innymi fakt, że pojawia się ono o tej samej porze w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt lub w przypadkach stałego dostępu do pożywienia. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” danego obszaru. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej. 

Gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców 

Miasto/Gmina ma ustawowy obowiązek podęcia interwencji za pośrednictwem podmiotu, z którym ma podpisaną umowę, wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do Schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów (nieagresywnych) należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędów Miasta/Gminy lub całodobowo telefonicznie do Straży Gminnej/Miejskiej lub Policji. Przekazując zgłoszenie należy podać miejsce przebywania zwierzęcia w danej chwili, określić ilość zwierząt oraz ich wielkość. Wpłynie to niewątpliwie na jakość i skuteczność podejmowanej interwencji. 

Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów, (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję, która podejmując interwencję, powiadomi też lekarza weterynarii, działającego na zlecenie Miasta/Gminy lub podmiot działający na jej rzecz, a ten przy pomocy specjalnego sprzętu schwyta zwierzę, (w razie potrzeby przebada i pozostawi na obserwacji) oraz odwiezie do schroniska. 

Jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony agresywnego zwierzęcia? Co wtedy zrobić? 
• Stań, nie uciekaj, 
• Nie patrz psu w oczy, 
• Nie okazuj strachu, 
• Nie odwracaj się, zwłaszcza jeśli jest duży, bo gdy skoczy na ciebie, może Cię przewrócić, 
• Stań do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach. To pozwali Ci utrzymać równowagę, 
• Staraj się później przyjąć pozycję żółwia. Ochronisz te części ciała, które zwykle gryzie pies 
Jednocześnie w celu ochrony przed zagrożeniem dla ludzi przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób. 

Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności: 
• Prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy, 
• Nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej chyba, że w obiekcie taki zakaz nie obowiązuje, 
• O stałym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, 
• Nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw.