W przebudowie pozostaje droga wojewódzka nr 392 łącząca Bystrzycę Kłodzką ze Stroniem Śląskim. Prace obejmują odcinek prowadzący z Idzikowa przez Białą Wodę i Sienną. W związku z nimi był on wyłączony dla ruchu kołowego, co okazywało się dokuczliwe – szczególnie teraz - dla narciarzy wybierających się na Czarną Górę.

W przedświąteczny czwartek przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei poinformowali, że domówili się z wykonawcą robót i okresowo odcinek przywracają dla ruchu kołowego. Z tą jednak różnicą, że pojazdy wjadą na niego z drogi krajowej nr 33 od strony Pławnicy, a wyjadą w Stroniu Śląskim; przez całą zimę obowiązuje ruch jednokierunkowy.