Po opracowaniu przez Zarząd Powiatu projektu budżetowego, w dniu 28 grudnia 2017 roku, podczas sesji Rady Powiatu radni uchwalili budżet na rok 2018. Budżet na 2018 rok jest budżetem ambitnym w realizacji - informuje Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki.

INWESTYCJE POWIATOWE W 2018 r :

Na same Zadania Inwestycyjne planujemy w tym roku wydać łącznie ponad 51 mln zł, gdzie:

-   ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej wydamy prawie 19 mln zł, 

-   z dotacji budżetu Państwa wydamy ponad 9 mln zł,

-   gminy i nadleśnictwa na inwestycje dołożą łącznie prawie 8 mln zł.

-   pozostałe blisko 16 mln zł to wkład własny Powiatu Kłodzkiego.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe obszary finansowania na rok 2018 :

 

 

Szczegółowe dane budżetu na 2018 rok, możecie Państwo zobaczyć  pod adresem :

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/pi/spklo/27519.pdf