Można będzie organizować mecze piłkarskie na stadionach, gdzie są sektory z miejscami stojącymi dla kibiców. Projekt rozporządzenia w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie trafił do konsultacji międzyresortowych.

 W ocenie Minsterstwa Spraw Wewntrznych i Administracji, wprowadzenie takich rozwiązań przyczyni się m.in. do zwiększenia frekwencji na stadionach. Prosili o to również kibice. "Zmiana umożliwiająca organizowanie meczów piłki nożnej, także na stadionach, na których są miejsca stojące jest odpowiedzią na wnioski zgłaszane przez środowisko piłkarskie. Oczekuje się, że możliwość sprzedaży biletów na miejsca stojące przyczyni się do zwiększenia frekwencji na stadionach, a co za tym idzie zwiększenia pozytywnej roli piłki nożnej w społeczeństwie" - napisano w uzasadnieniu projektu.
Zgodnie z propozycją MSWiA, miejsca stojące na stadionie będą oddzielone od pozostałych sektorów. Ponadto trybuna, z której będzie można oglądać mecz na stojąco będzie musiała mieć miejsca numerowane. Projekt rozporządzenia zakłada również, że w sektorach z miejscami stojącymi muszą być stosowane tak zwane bariery bezpieczeństwa.
„Ich celem jest uniemożliwienie niekontrolowanego przemieszczania się większej liczby osób - kibiców, między rzędami miejsc, co mogłoby stanowić bardzo poważne zagrożenie zwłaszcza w sytuacji przemieszczania się w kierunku płyty boiska. Ze względu na fakt, że konstrukcja trybun zakłada ich pochylenie w kierunku boiska, niekontrolowany napór tłumu w tę stronę może prowadzić do sytuacji przewracania się osób, upadków, tratowania itp. Umiejscowienie barier bezpieczeństwa ma na celu zapobieganie tego typu wypadkom” - podkreślono w uzasadnieniu.
W propozycji MSWiA zaznaczono, że bariery bezpieczeństwa powinny być skonstruowane w taki sposób, żeby podczas imprezy masowej nie było możliwości ich wyrwania. Zgodnie z projektem, proponowane przepisy weszłyby życie 14 dni od daty ogłoszenia.