W ramach współpracy partnerskiej w Starostwie Powiatowym w Groß-Gerau od 7 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. była prezentowana wystawa promocyjna z polsko-czeskiego projektu „Hrabstwo kłodzkie na fotografii" realizowanego przez Powiat Kłodzki w latach 2013-2014, a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Głównym celem tej inicjatywy była prezentacja piękna krajobrazu pogranicza polsko-czeskiego uwiecznionego na zdjęciach Tomasza Gmerka i Lubomira Umlaufa. Wystawa spotkała się z ogromnym uznaniem zarówno ze strony lokalnych władz, jak i mieszkańców, co mamy nadzieję w przyszłości zaowocuje zacieśnieniem współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Powiatem Groß-Gerau.