New Hip Hop Road Festival rozrasta się do dwóch dni :)
16.06.2017 Piątek po raz pierwszy CLUB STAGE :)
start godz 19.00 koniec 02.00
17.06.2017 Sobota Główny dzień festivalu HIP HOP STAGE :)
start godz 16.00 koniec 23.00