Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach umożliwia właścicielom prywatnych nieruchomości wycinanie drzew i krzewów, które rosną na ich działkach. Aktywiści Greenpeace Polska, są zdania, że ta ustawa "otwiera nowy rozdział w historii rzezi polskich drzew".