Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na ich prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, stan zdrowia i jakość życia, sprzyja także w uzyskiwaniu dobrych wyników w nauce! Wiemy, że aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w Polsce jest mało zadowalająca, ograniczona zwykle do obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. W naszym Gimnazjum zostały w tym roku szkolnym podjęte różne działania aby zwiększyć zainteresowanie sportem i rekreacją i jak na razie mamy zadowalające rezultaty.

Dzięki doskonałej bazie sportowej oraz zakupieniu dodatkowego sprzętu sportowego nasi uczniowie mogą poznać innowacyjne gry sportowe takie jak: rugby TAG, Ultimate fresbee, tchoukball, speedball, speedminton, siatko noga, unihokej, kimball, gaelicfutbol, siatkówką na siedząco, futsal, ringo itp. Wymienione gry realizowane są głównie na dodatkowym obowiązkowym wf- ie. Nasi uczniowie mają także do dyspozycji wiele zajęć pozalekcyjnych m.in. z koszykówki, siatkówki, piłki nożnej a także prowadzone są zajęci na siłowni. Aby zwiększyć zainteresowanie kulturą fizyczną organizowane są także imprezy sportowe. Od początku września odbył się m.in. turniej koszykówki zorganizowany przy udziale „Staropolanki” z „gimnazjalnego boiska prosto na mecz mistrzów”, wyjazdy na mecze piłki nożnej i koszykówki WKS- u Śląska Wrocław, bicie rekordu Guinnessa w piłce ręcznej, bieg matematyczny ulicami Szczytnej, rowerowe wycieczki szlakami turystycznymi do Polanicy Zdr. na basen, rozgrywki klasowe, turnieje rodzinne z piłki nożnej i koszykówki oraz zajęcia dla na skałce i parku linowym. W czasie ferii zimowych zaproponowano dla uczniów szeroka ofertę zajęć sportowych w hali sportowej i na lodowisku (tenis stołowy, kometka, piłka nożna, siatkowa, koszykowa, hokej na lodzie). W tym roku realizujemy także dwa bardzo ciekawe projekty. Pierwszy z nich to ogólnopolski program „wf z klasą”. Drugi projekt to zajęcia narciarskie w Zieleńcu, na które zostały pozyskane fundusze z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Aktualnie zespół nauczycieli wf-u przygotowuje kolejny wniosek na zajęcia, którą mogą być kolejną nowością naszym Gimnazjum a nawet na całym Dolnym Śląsku. Mamy nadzieję, że się nam uda! Nie sposób opisać wszystkich naszych inicjatyw sportowych dlatego warto odwiedzić naszego bloga: www.blogiceo.nq.pl/gimszczytna/ lub od niedawna facebooku: Centrum Sportowe- Szczytna