Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na ich prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, stan zdrowia i jakość życia, sprzyja także w uzyskiwaniu dobrych wyników w nauce! Wiemy, że aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w Polsce jest mało zadowalająca, ograniczona zwykle do obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. W naszym Gimnazjum zostały w tym roku szkolnym podjęte różne działania aby zwiększyć zainteresowanie sportem i rekreacją i jak na razie mamy zadowalające rezultaty.