Powstała w ubiegłym roku bystrzycka średnia szkoła muzyczna ma już trzy pierwsze, własne instrumenty muzyczne: wiolonczelę, gitarę klasyczną i trąbkę. Podkreślić należy, że są to instrumenty profesjonalne jako, że szkoła kształci zawodowych muzyków.

Obraz na stronie pb-instrumenty2.jpg

Takie instrumenty są już własnością Szkoły Muzycznej II st.

Instrumenty udało się zakupić dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej”.

Cieszymy się ze skromnych, ale cennych początków bazy instrumentów, choć potrzeby w tym zakresie są dużo większe. Gmina Bystrzyca Kłodzka, jako organ prowadzący szkołę, będzie  ubiegać się o kolejne środki na zakup niezbędnych instrumentów muzycznych.  

Przy tej okazji serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają tworzenie naszej placówki.

 

Tadeusz Piotrowski

dyrektor Szkoły Muzycznej II st. w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

 Obraz na stronie pb-instrumenty3.jpg

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.