Wójt Gminy Nowa Ruda zaprasza firmy do udziału w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych przez Gminę Nowa Ruda w roku 2016.