Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

W dniu 26 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzko, ul. Bolesława Chrobrego 1, I piętro, pokój 128, będzie można skorzystać z bezpłatnej informacji na temat pozyskania wsparcia ze środków unijnych. Dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będzie specjalista Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.

W trakcie konsultacji będzie można dowiedzieć się, na jakie projekty będzie można pozyskać wsparcie ze środków unijnych, jakie są warunki jego otrzymania, które instytucje organizują konkursy na dofinansowanie ze środków unijnych projektów, jak zaplanowany jest harmonogram naboru, jak przebiega nabór itp.

Konsultacje kierowane są do potencjalnych beneficjantów wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 tj. dla podmiotów gospodarczych, JST oraz III sektora.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w dniu 26 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzko, ul. Bolesława Chrobrego 1, I piętro, pokój 128w godzinach 10.00-13.00.

Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy do udziału!