ZAPYTANIE OFERTOWE - ŁODZIE MOTOROWE „GONDOLE”

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro wykonania usługi w postaci pełnienia funkcji Operatora łodzi motorowych - gondole pływające po Kanale Młynówki w sezonie turystycznym 2016 r. tj. od podpisania umowy do 31.08.2016 r.